>

തൂലിക

തൂലികയില്‍ എഴുതാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ താഴെ കാണുന്ന ഇ-മെയില്‍ അഡ്രസ്സിലേക്ക്  നിങ്ങളുടെ കൃതി മെയില്‍ ചെയ്യുക.

melatturonline@gmail.com


No comments:

Post a Comment

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയിക്കുക. അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.